Hệ thống quản trị nhân sự (HRM)

 • Home
 • Hệ thống quản trị nhân sự (HRM)

Về HRM

Hệ thống cung cấp quản lý hồ sơ nhân sự, các quyết định liên quan (bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng lương,…).
Ngoài ra quản lý các thông tin tuyển dụng về nhân sự, quá trình đào tạo, phúc lợi, bảo hiểm, thuế, lương.

Tính năng

Quản lý dữ liệu nhân sự

 • Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu nhân sự tại một nền tảng
 • Phân quyền đến từng đối tượng truy cập
 • Quản lý toàn bộ thông tin cá nhân, quá trình phát triển nhân sự (Hợp đồng, bảng công, đãi ngộ, bảng lương, thuế,..)

Điều chuyển/bổ nhiệm/miễn nhiệm

 • Quản lý, tạo quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm
 • Cập nhật dữ liệu đến: Hồ sơ nhân sự, hợp đồng, bảo hiểm, thuế sau khi quyết định được ban hành.

Chấm công

 • Thiết lập ca làm việc
 • Quản lý đơn từ, phép, trực trong (tháng/quý/năm)
 • Đồng bộ dữ liệu từ máy chấm công
 • Báo cáo thống kê kết quả hoàn thành công việc, làm thêm giờ

Tuyển dụng

 • Kế hoạch định biên
 • Quản lý hồ sơ ứng viên
 • Lập lịch phỏng vấn/thi tuyển, đánh giá kết quả xét tuyển
 • Offer lương, mời nhận việc
 • Báo cáo thống kê, phân tích kết quả tuyển dụng.

Khen thưởng, kỷ luật

Hợp đồng

 • Danh sách hợp đồng (thử việc, lao động, khoán việc, thỉnh giảng)
 • Quyết định chấm dứt hợp đồng
 • Thống kê kết quả hoàn thành KPI bài báo.

Quản lý phân quyền, bảo mật

 • Phân quyền chi tiết đến từng đối tượng truy cập hệ thống (Chặn, xem, chỉnh sửa, duyệt)
 • Thiết lập mật khẩu tuỳ biến cho từng module
 • Thiết lập mật khẩu thao tác khi xuất file lương, thuế

Cơ cấu tổ chức

 • Mô hình hoá cấu trúc tổ chức theo đơn vị/phòng ban
 • Hệ thống hoá và tiêu chuẩn các cấp bậc, vị trí làm việc
 • Quản lý thành viên, quyền truy cập hệ thống

Đào tạo nhân sự

Bảo hiểm, Thuế, Lương

 • Quản lý bảo hiểm: Bảo hiểm y tế nâng cao, chế độ hưởng BHXH, tăng giảm nhân sự đóng bảo hiểm
 • Khai báo đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc, miễn trừ gia cảnh, thuế thu nhập cá nhân
 • Tính bảo hiểm, thuế, hoạch toán tính lương theo các thành phần (lương ngạch bậc, lương chức danh nghề nghiệp, trách nhiệm quản lý, lương KPI bài báo nghiên cứu khoa học, thưởng,...)