Hệ thống Quản lý Tuyển sinh

 • Home
 • Hệ thống Quản lý Tuyển sinh

Giới thiệu

Hệ thống phục vụ công tác tuyển sinh theo từng năm học. Hệ thống cho phép đơn giản hóa thao tác đăng ký xét tuyển sớm, quy trình nhập học và đề xuất điểm chuẩn xét tuyển. Từ đó tối ưu hóa số lượng tân sinh viên nhập học, thỏa mãn phương án tuyển sinh đề ra.

Tính năng

Quản lý đợt xét tuyển

 • Xét tuyển sớm theo quy chế của trường
 • Xét tuyển thẳng theo quy chế của bộ
 • Theo kết quả thi THPT

Đăng ký xét tuyển

 • Quản lý hồ sơ cá nhân
 • Xuất bản cứng
 • Quản lý thu nhận và rà soát hồ sơ

Lọc ảo, xét tuyển

 • Quản lý xét tuyển thẳng
 • Quản lý xét học bạ
 • Hỗ trợ đề xuất điểm chuẩn xét tuyển
 • Thông báo kết quả trúng tuyển

Quản lý nhập học

 • Quản lý nhập học online
 • Quản lý nhập học offline
 • Quản lý thu tiền nhập học
 • Hậu kiểm