Dịch vụ

Tư vấn giải pháp công nghệ

Công nghệ mang đến cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội lớn để phát triển và cạnh tranh. Nó có thể thúc đẩy sự đổi mới và giúp cải tiến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Tuy nhiên, việc lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp có thể phức tạp và tiêu tốn nhiều nguồn lực.

Tư vấn về chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tổ chức là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số, bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IOT), điện toán đám mây (Cloud),… cũng như thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc và văn hóa công ty.

Tư vấn giải pháp phần mềm

PDT chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp các giải pháp phần mềm toàn diện và độc đáo với mọi tính năng có trong mỗi sản phẩm đều được phát triển song song với hướng đi cũng như chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu đề ra, nâng cao giá trị, cơ sở khách hàng và lợi nhuận của công ty.

Tư vấn tối ưu hoá vận hành

PDT cung cấp các dịch vụ tư vấn giúp khách hàng tối ưu hóa hoạt động.