Hệ thống Quản lý Chương trình đào tạo

 • Home
 • Hệ thống Quản lý Chương trình đào tạo

Giới thiệu

Hệ thống giảm thiểu sai sót trong quá trình soạn thảo đề cương, chương trình đào tạo khi mà nhiều nơi đang không có một quy trình quản lý cụ thể và mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể viết ra được một đề cương đúng theo một chuẩn được quy định từ trước; đồng thời giúp các giảng viên, giáo viên có được cái nhìn tổng quát hơn về mặt tài liệu giảng dạy. Hệ thống luôn cập nhật những chương trình đào tạo, đề cương mới nhất cũng như thay đổi đột xuất về giáo viên, giảng viên đứng lớp, yêu cầu của môn học, hỗ trợ phục vụ khai thác dữ liệu sau này.

Tính năng

Quản lý, biên soạn đề cương chi tiết học phần

 • Xét tuyển sớm theo quy chế của trường
 • Xét tuyển thẳng theo quy chế của bộ
 • Theo kết quả thi THPT

Quản lý, biên soạn CTĐT

 • Quản lý hồ sơ cá nhân
 • Xuất bản cứng
 • Quản lý thu nhận và rà soát hồ sơ

Thiết lập dữ liệu hệ thống

 • Hình thức thi, phân loại học phần
 • Động từ quy chuẩn trên thang Bloom
 • Dữ liệu Giảng viên, dữ liệu Học phần, dữ liệu Khoa quản lý, dữ liệu Ngành đào tạo, ..

Báo cáo, thống kê

 • Thống kê đề cương trong mỗi học kỳ, mỗi chương trình đào tạo
 • Thống kê tài liệu sử dụng trong mỗi học phần, mỗi chương trình đào tạo