Hệ thống Quản lý Công tác sinh viên

 • Home
 • Hệ thống Quản lý Công tác sinh viên

Giới thiệu

Hệ thống Công tác sinh viên là công cụ kết nối hiệu quả giữa nhà trường sinh viên phụ huynh. Dữ liệu thông tin cá nhân, tình hình học tập cũng như quá trình tham gia các hoạt động khác tại trường được thu thập và dễ dàng theo dõi tại hệ thống, tăng hiệu quả trao đổi giữa các bên và công tác quản lý của nhà trường

Tính năng

Quản lý thông tin sinh viên

 • Quản lý dữ liệu sinh viên/tân sinh viên/cựu sinh viên
 • Quản lý khảo sát

Sinh mã, xếp lớp

 • Đồng bộ dữ liệu nhập học từ hệ thống Tuyển sinh
 • Tự động tạo lớp và phân bổ sinh viên

Sinh viên thôi học, bảo lưu

 • Thống kê lượng sinh viên thôi học, bảo lưu theo từng học kỳ
 • Gửi mail thông báo đến các phòng ban liên quan

SV chính sách, học bổng đầu khoá

 • Cập nhật danh sách sinh viên chính sách, học bổng đầu khóa định kỳ
 • Liên kết tính toán học phí, chế độ.

Khen thưởng, kỷ luật

 • Cập nhật và lưu trữ được khen thưởng, kỷ luật của sinh viên theo từng kỳ
 • Tự động xét khen thưởng năm học, tốt nghiệp
 • Cập nhật vào Sơ yếu lý lịch của sinh viên

Điểm học tập

 • Đồng bộ, hiển thị dữ liệu từ Phòng Đào tạo, bao gồm: Điểm học tập, điểm tích luỹ, điểm học phần từng học kỳ và toàn khoá

Điểm danh, chuyên cần

 • Tra cứu, lưu trữ thông tin sinh viên tham gia học tập tại trường
 • Thống kê biến động sinh viên đang theo học, nghỉ học,…

Xét học bổng khuyến khích học tập

 • Cập nhật các điều kiện xét học bổng phù hợp
 • Thống kê lượng sinh viên đạt học bổng theo kỳ, năm học

Đánh giá điểm rèn luyện

 • Đánh giá điểm rèn luyện online theo biểu mẫu của trường
 • Tự động update về mục rèn luyện của sinh viên khi điểm rèn luyện được các đơn vị xác nhận

Quản lý hoạt động ngoại khoá

 • Lập kế hoạch hoạt động ngoại khoá từng kỳ
 • Quản lý điểm danh sinh viên tham gia hoạt động ngoại khoá

Quản lý công tác Đoàn

 • Tra cứu thông tin Đoàn viên theo một hoặc nhiều tiêu chí kết hợp
 • Quản lý các cấp: Theo hệ thống tổ chức của Đoàn trường: Đoàn trường, Liên chi đoàn Khoa/CLB cấp trường, Chi đoàn/CLB cấp Khoa

Dịch vụ tham vấn sinh viên

 • Đặt lịch tham vấn 1-1 với chuyên viên tham vấn tâm lý
 • Cập nhật thông tin cụ thể từng buổi tham vấn

Cố vấn học tập/ Cán bộ quản lý lớp

 • Lập lịch hoạt động của Cố vấn học tập/QLL trong học kỳ
 • Báo cáo tiến độ thực hiện công việc của Cố vấn học tập/QLL

Kết nối phụ huynh

 • Phụ huynh theo dõi được tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên; nắm bắt được các thông tin hoạt động của nhà trường
 • Gửi thư định kỳ đến phụ huynh