Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

 • Home
 • Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Về CRM

Hệ thống Quản trị quan hệ khách hàng hỗ trợ bộ phận Tuyển sinh trong các trường học thu thập, lưu trữ thông tin của các học sinh/sinh viên tiềm năng. Với các tính năng như tự động đồng bộ thông tin từ các nguồn chạy quảng cáo, kết nối tổng đài,… hệ thống đóng vai trò như một công cụ thiết yếu trong việc cung cấp thông tin tư vấn cho các đối tượng tiềm năng.

Tính năng

Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung

 • Thêm mới, tìm kiếm, truy cập dữ liệu khách hàng dễ dàng
 • Nhập khẩu dữ liệu khách hàng từ file excel
 • Kết nối Facebook, Zalo
 • Tự động kiểm tra trùng lặp dữ liệu

Tích hợp tổng đài IP

 • Nhận diện khách hàng gọi đến
 • Nghe lại file ghi âm trực tiếp trên phần mềm
 • Click to call: gọi trực tiếp khi nhấn vào số điện thoại của khách hàng

Thống kê báo cáo theo nhiều tiêu chí

 • Báo cáo chăm sóc khách hàng
 • Báo cáo giao dịch với khách hàng
 • Quản lý tỷ lệ chăm sóc khách hàng của từng nhân viên