Liên hệ với chúng tôi

  • Home
  • Liên hệ với chúng tôi

Nhập thông tin của bạn tại đây

Liên hệ
+84 93 352 886

Toà A6, Trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

FAQ

Most frequent questions and answers

Yes you can edit every single element.

Yes, these files are fully layered.

Click on the mask and click “B” for brush tool.

You will need Photoshop preferably version CS6 and newer.