Image

Hệ thống quản lý booking quảng cáo truyền hình

Giới thiệu

Image

Tổng quan

O-Ads là hệ thống quản lý quá trình book quảng cáo truyền hình và xếp lịch phát sóng quảng cáo một cách tối ưu. Hệ thống giúp phòng kế hoạch tại các đài truyền hình số hóa dữ liệu, tự động hóa qui trình, thông minh hóa khả năng khai thác sóng quảng cáo để từ đó hoạt động hiệu quả hơn.

Nền tảng

 • Web

Thuật toán tối ưu

 • Tự động xếp lịch phát sóng quảng cáo với thuật toán Tối ưu hóa xử lý dữ liệu lớn kết hợp kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo.

Tin cậy

 • Quản lý dữ liệu tập trung.
 • Hỗ trợ nhập liệu nhanh chóng, chính xác, kiểm tra tính xác thực của dữ liệu.
 • Truy vết lịch sử người sử dụng.
 • Tự động backup cơ sở dữ liệu.

Nâng cao hiệu suất

 • Giảm thiểu thao tác thủ công, rút ngắn thời gian hoàn thành công việc.
 • Xếp lịch quảng cáo tối ưu, khai thác hiệu quả từng khung giờ quảng cáo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Tính năng

Các tính năng chính của sản phẩm

Image

Số hóa dữ liệu

 • Quản lý tập trung các dữ liệu liên quan đến hợp đồng khách hàng, thông tin adcode, cut, đối tượng khán thính giả, khu vực khách hàng nhắm tới, vị trí ưu tiên, GRP v.v.
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh chóng, chính xác, kiểm tra tính xác thực của dữ liệu.
 • Tự động sao lưu dữ liệu.
Image

Tự động hóa qui trình

 • Tự động tìm vị trí và thời gian phát quảng cáo một cách tối ưu dựa trên thuật toán của Trí tuệ nhân tạo.
 • Kiểm tra cảnh báo, tự động bù trừ thừa thiếu lượng GRP đã phát qua từng ngày, từng tuần để đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.
 • Xuất các báo cáo, thống kê, chứng nhận phát sóng theo yêu cầu của quy trình nghiệp vụ.
Image

Thông minh hóa quá trình xếp lịch

 • Thuật toán tối ưu xử lý hàng chục ràng buộc và mục tiêu theo yêu cầu của Đài truyền hình, giúp nhà đài tìm được vị trí phát sóng tốt nhất cho từng quảng cáo, nâng cao hiệu quả khai thác sóng.

Đánh giá của khách hàng

Image

“Hệ thống quản lý booking quảng cáo của nhóm ORLab giúp chúng tôi tự động hóa quá trình lập kế hoạch phát sóng vốn tốn rất nhiều thời gian và nhân lực. Lịch phát sóng xếp bằng máy đáng tin cậy hơn, chính xác hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, hệ thống còn giúp chúng tôi cắt giảm hơn 60% công sức.”

Ms. Tống Thị Thuần - Trưởng bộ phận lập kế hoạch, phòng kinh doanh, đài truyền hình kỹ thuật số VTC