news

Công bố của ORLab tại hội nghị ISAAC 2020

Hội nghị hạng A về thuật toán và tính toán

  • Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành có bài báo được chấp nhận đăng tại Hội nghị THE 31ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ALGORITHMS AND COMPUTATION (ISAAC 2020). Đây là hội nghị hạng A với 64 bài được chọn trên tổng số 202 submission.


    https://apsec2012.comp.polyu.edu.hk/isaac-accepted.html


    Trước đó TS. Thành cũng có bài báo công bố tại Hội nghị uy tín về Trí tuệ nhân tạo IJCAI 2020 (hạng A* - mức cao nhất của các hội nghị ngành Khoa học máy tính) với mức acceptance rate khoảng 12%.